Skontaktuj się z nami

Jak pobrać potwierdzenie wykonania przelewu?

Z Twojego konta Sogexia:

  1. Kliknij zakładkę „Przelewy”;
  2. Kliknij zakładkę „Historia”;
  3. Następnie kliknij przycisk „Pobierz” odpowiadający wybranemu przelewowi bankowemu.

Potwierdzenie wykonania przelewu w formacie PDF zostanie wygenerowane automatycznie.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą