Skontaktuj się z nami

Czy moja karta jest zbliżeniowa?

Tak, Twoja karta Sogexia Mastercard jest zbliżeniowa. Ta funkcja umożliwia płacenie za zakupy do 50 euro bez konieczności podawania kodu PIN.

Zapewniamy, że ta technologia jest w pełni zabezpieczona i certyfikowana przez francuską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji.

Uwaga 1: Aby aktywować płatności zbliżeniowe po otrzymaniu karty, należy dokonać pierwszej płatności z użyciem kodu PIN. Jest to środek bezpieczeństwa.

Uwaga 2: Ze względów bezpieczeństwa po dokonaniu 5 płatności zbliżeniowych z rzędu lub po osiągnięciu kwoty 150 euro, kolejna płatność będzie musiała zostać dokonana przy użyciu kodu PIN, aby ponownie aktywować płatności zbliżeniowe.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą