Skontaktuj się z nami

Czy mogę otworzyć wspólne konto?

W naszej ofercie nie mamy jeszcze wspólnych kont.

Niemniej jednak możesz otworzyć konto na swoje nazwisko, a następnie zamówić dodatkową kartę na imię i nazwisko swojego partnera/swojej partnerki. W ten sposób możecie mieć dwie karty powiązane z jednym kontem.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą