Skontaktuj się z nami

Czy istnieje jakieś ubezpieczenie?

Tak, z naszą kartą Metal Mastercard powiązane są następujące ubezpieczenia:

▸ Zwrot kosztów w wysokości do 1500 EUR/rok w przypadku uszkodzenia lub kradzieży dowolnego urządzenia (np. telefonu, komputera itp.)

▸ Zwrot do 3000 EUR/rok za wszelkie zakupy lub wypłaty dokonane przy użyciu karty w przypadku jej utraty lub kradzieży

▸ Wypłata kwoty głównej w wysokości 25 000 EUR w razie przypadkowej śmierci lub trwałego inwalidztwa

▸ Pokrycie kosztów hospitalizacji w następstwie wypadku

Zobacz szczegółowe warunki w karcie informacyjnej

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą