Skontaktuj się z nami

Jak działają opłaty za brak aktywności?

Opłata za brak aktywności w wysokości 3 EUR/miesiąc zostanie pobrana z Twojego konta, jeśli nie dokonasz żadnej transakcji (płatności, wpłaty, wypłaty, przelewu lub polecenia zapłaty) przez pełne 9 kolejnych miesięcy. Opłata zacznie obowiązywać od 10 miesiąca.

Przestanie być ona naliczana jak tylko dokonasz nowej transakcji.

Jeśli saldo Twojego konta wynosi zero, nie zostanie pobrana żadna opłata, nawet z mocą wsteczną.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą