Skontaktuj się z nami

Czy moje konto jest zarejestrowane w krajowym rejestrze rachunków?

Twoje konto znajduje się w Luksemburgu i na razie nie jest rowadzony krajowy rejestr kont, jednak ramy prawne mogą wkrótce się zmienić, ponieważ przedstawiono projekt ustawy w tym względzie. Jeśli jednak mieszkasz w kraju innym niż Luksemburg, nie znajdziesz się w krajowym rejestrze kont swojego kraju, ponieważ Twoje konto zarejestrowane jest w innym kraju.

Imprimer cet articleImprimer Télécharger cet article au format PDFPDF
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą