Skontaktuj się z nami

Czy moje konto jest zarejestrowane w krajowym rejestrze rachunków?

Twoje konto Sogexia jest zlokalizowane w Luksemburgu i jest natywnie powiązane z luksemburskim numerem IBAN. W związku z tym jest ono zarejestrowane, tylko w Luksemburgu, w krajowym rejestrze rachunków luksemburskich.

Jeśli mieszkasz we Francji lub Belgii, takie rejestry również istnieją (nazywają się odpowiednio FICOBA i PCC), ale Twoje konto Sogexia nie jest w nich zarejestrowane, ponieważ nie znajduje się w tych krajach. 

Jeśli jednak zażądasz francuskiego numeru IBAN dla swojego konta Sogexia oprócz rodzimego luksemburskiego numeru IBAN, wówczas Twoje konto Sogexia będzie zarejestrowane w FICOBA oprócz krajowego rejestru rachunków luksemburskich.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą