Skontaktuj się z nami

Mój numer IBAN został odrzucony, co mogę zrobić?

Sogexia jest instytucją płatniczą z siedzibą w Luksemburgu. Dlatego musimy przypisać luksemburski nume IBAN do Twojego konta, zaczynający się od liter „LU”.

Zwykle nie stanowi to problemu i wszyscy Twoi dłużnicy powinni akceptować ten numer IBAN.

Zauważyliśmy jednak, że niektóre organizacje, partnerzy handlowi lub pracodawcy odmawiają przyjmowania zagranicznych numerów IBAN (które nie zaczynają się od liter „PL”).

Wolimy uznać, że nie jest to celowe działanie i że zostali wprowadzeni w błąd lub że ich systemy informatyczne nie zostały odpowiednio zaktualizowane i jako takie nie akceptują zagranicznych numerów IBAN. Ponieważ odmowa numeru IBAN z kraju należącego do strefy SEPA (tak jak w przypadku Luksemburga) stanowi naruszenie prawa i jest zabroniona. Wszyscy partnerzy handlowi, organizacje i pracodawcy z siedzibą w strefie SEPA muszą akceptować numery IBAN pochodzące z dowolnego kraju należącego do strefy SEPA.

Dlatego jeśli napotkasz ten problem, nie wahaj się przypomnieć dłużnikowi o obowiązujących przepisach, aby mógł on podjąć odpowiednie kroki i bezzwłocznie zaakceptować Twój IBAN.

*przepisy zabraniające odrzucenia numeru IBAN są dostępne na stronie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A094%3A0022%3A0037%3Afr%3APDF

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą