Skontaktuj się z nami

Gdzie mogę użyć swojej karty?

Możesz użwyać swojej karty do dokonywania płatności w punktach sprzedaży lub w Internecie oraz do wypłacania pieniędzy z bankomatów wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty MasterCard.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą