Skontaktuj się z nami

Co Sogexia robi z moimi pieniędzmi?

Twoje pieniądze są zdeponowane na zabezpieczonym koncie bankowym. Nie stanowią one części naszych aktywów ani nie są inwestowane. Możesz je odzyskać po złożeniu prostego wniosku, bez składania wyjaśnień.

Imprimer cet articleImprimer Télécharger cet article au format PDFPDF
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą