Skontaktuj się z nami

Jak odrzucić polecenie zapłaty?

Polecenie zapłaty może zostać odrzucone tylko wtedy, gdy ma mniej niż 2 miesiące.
Aby to zrobić:

  1. Zaloguj się na swoje konto.
  2. Kliknij w menu zakładkę Polecenie zapłaty .
  3. Następnie kliknij przycisk Anuluj transakcję znajdujący się przy poleceniu zapłaty, które chcesz odrzucić.

Kwota tej transakcji zostanie zwrócona na Twoje konto, jeśli została już obciążona, a Twój wierzyciel nie otrzyma zapłaty. Zachęcamy do jak najszybszego poinformowania wierzyciela o wniosku o zwrot pieniędzy.

Twój wniosek jest nieodwołalny.

Uwaga: jeśli Twój wniosek o zwrot pieniędzy nie jest uzasadniony, wierzyciel może obciążyć Cię opłatami karnymi.

Uwaga: Informujemy, że powtarzające się odrzucanie poleceń zapłaty z powodu niewystarczającego salda może zostać uznane za nieprawidłowe korzystanie z konta i może skutkować jego zamknięciem.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą