Skontaktuj się z nami

Jak umieścić wierzyciela na czarnej liście?

  1. Zaloguj się na swoje konto online.
  2. Kliknij w menu zakładkę Polecenie zapłaty .
  3. Kliknij Zarządzaj wierzycielami.
  4. Następnie kliknij przycisk Dodaj wierzyciela na czarną listę wierzyciela znajdujący się obok wierzyciela, którego chcesz umieścić na tej liście.

Odtąd wszystkie transakcje, które powinny zostać wpłacone na konto tego wierzyciela, nie będą obciążane z Twojego konta, a wierzyciel nie zostanie spłacony. Zachecamy do jak najszybszego poinformowania go o takim działaniu.

Uwaga: jeśli żądanie unieważnienia nie jest uzasadnione, Twój wierzyciel może obciążyć Cę opłatami karnymi.

Uwaga: Informujemy, że powtarzające się odrzucanie poleceń zapłaty z powodu niewystarczającego salda może zostać uznane za nieprawidłowe korzystanie z konta i może skutkować jego zamknięciem.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą