Skontaktuj się z nami

Czy mogę wysyłać/otrzymywać przelewy w obcej walucie lub poza strefą SEPA?

Na razie możliwe jest tylko wysyłanie i otrzymywanie przelewów w EURO do i ze strefy SEPA.

Strefa SEPA obejmuje następujące kraje:

 • Niemcy
 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Cypr
 • Chorwacja
 • Dania
 • Hiszpania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja i francuskie terytoria zamorskie
 • Grecja
 • Węgry
 • Irlandia
 • Islandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Norwegia
 • Holandia
 • Polska
 • Portugalia
 • Republika Czeska
 • Rumunia
 • Wielka Brytania
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Szwajcaria
Imprimer cet articleImprimer Télécharger cet article au format PDFPDF
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą