Skontaktuj się z nami

Co oznacza transakcja „oczekująca”?

Twoje konto jest obciążane transakcjami dokonywanymi kartą (płatności i wypłaty) w czasie rzeczywistym, gdy tylko nasz system otrzyma żądanie autoryzacji od sprzedawcy lub bankomatu.

Podczas dokonywania transakcji wyświetlana jest ikona „oczekująca”: X, bezpośrednio obok kwoty w historii transakcji na Twoim rachunku.

Przykład:

Transakcja jest oznaczana jako „oczekująca”, dopóki nasz system nie otrzyma wiadomości potwierdzającej od sprzedawcy lub bankomatu, która następuje po żądaniu autoryzacji.

Może minąć od 1 do 30 dni, zanim otrzymamy wiadomość z potwierdzeniem.

Po otrzymaniu takiej wiadomości transakcja zostaje potwierdzona, a ikona usunięta.

Po tym czasie, jeśli nie otrzymamy żadnego potwierdzenia, transakcja zostanie automatycznie anulowana, a kwota przywrócona na konto.

Ostrzeżenie: Kwota „oczekującej” transakcji nie jest ostateczna i dlatego może ulec zmianie po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej (np. jeśli występuje zmiana kursu wymiany w przypadku płatności w innej walucie, przedstawienie częściowej kwoty itp.).

 

 

 

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą