Skontaktuj się z nami

Czy usługa 3D Secure jest włączona dla mojej karty? Jak to działa?

Twoja karta Sogexia jest rzeczywiście wyposażona w funkcję 3D Secure.

Co to jest 3D Secure?

3D Secure zwiększa bezpieczeństwo Twoich zakupów online za pomocą karty, dodając krok walidacji przed etapem płatności. Gwarantuje to, że autorem płatności jesteś naprawdę Ty, a nie oszustem.
Ten krok nie jest konieczny dla każdej płatności online, tylko wtedy, gdy sprzedawca tego wymaga.

Jak to działa?

Po wprowadzeniu informacji o Twojej karcie Sogexia na stronie internetowej handlowca żądającego 3D Secure, Twoja przeglądarka internetowa przekieruje Cię na następną stronę:

PL1.jpg

Aby zatwierdzić płatność, należy połączyć się z kontem online Sogexia (za pomocą aplikacji mobilnej lub otwierając nową kartę w przeglądarce internetowej*).

*Jeśli zdecydujesz się zalogować do swojego konta Sogexia z przeglądarki internetowej, uważaj na to, otwierając nową kartę. Nie zamykaj strony internetowej sprzedawcy, w przeciwnym razie płatność nie będzie brana pod uwagę.

Po połączeniu natychmiast pojawi się strona z prośbą o zatwierdzenie lub odrzucenie płatności (przykład poniżej):

PL2.jpg

Po kliknięciu na "Potwierdź", załaduje się nowa strona, na której będziesz musiał wpisać kod otrzymany przez SMS (przykład poniżej) :

PL3.jpg

Jeśli wprowadzony kod jest poprawny, Twoja płatność zostanie zatwierdzona i pojawi się strona z potwierdzeniem.

Następnie będziesz mógł wrócić na stronę sprzedawcy, aby sfinalizować zakup.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą