Skontaktuj się z nami

Jak mogę zaktualizować swoje dane kontaktowe?

Aktualizacja numeru telefonu: postępuj zgodnie z procedurą opisaną na tej stronie: kliknij tutaj

Aktualizacja adresu pocztowego:

  • Jeśli Twój dowód adresu (lub adres osoby powiązanej z Twoim kontem) nie został jeszcze zatwierdzony, kliknij zakładkę "Ustawienia" na swoim koncie internetowym, a następnie zakładkę "Kontakt", "Firma" lub "Beneficjenci", w zależności od adresu, który chcesz zaktualizować;
  • Jeśli Twój dowód adresu (lub osoby powiązanej z Twoim kontem) został już zatwierdzony, prześlij nam dowód adresu, w którym podany jest Twój nowy adres + kopię dowodu osobistego: kliknij tutaj

Aktualizacja hasła:

  1. Zaloguj się na swoje konto z następującej strony: https://my.sogexia.com;
  2. Kliknij swoje imię i nazwisko (lub nazwę firmy) w górnym menu głównym;
  3. Kliknij zakładkę „Hasło” w podmenu, a następnie postępuj zgodnie z procedurą, która wyświetli się na ekranie.

Aktualizacja adresu e-mail:

  1. Zaloguj się na swoje konto z następującej strony: https://my.sogexia.com;
  2. Kliknij swoje imię i nazwisko (lub nazwę firmy) w górnym menu głównym;
  3. Kliknij zakładkę „E-mail” w podmenu, a następnie postępuj zgodnie z procedurą, która wyświetli się na ekranie.
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą