Skontaktuj się z nami

Jak mogę zaktualizować swoje dane kontaktowe?

Aby zaktualizować swój numer telefonu: postępuj zgodnie z procedurą opisaną na tej stronie: kliknij tutaj

Aby zaktualizować adres pocztowy (osobisty lub firmowy), hasło lub adres e-mail:

  1. Zaloguj się do swojego konta z aplikacji mobilnej lub z następującej strony: https://my.sogexia.com;
  2. Kliknij zakładkę "Ustawienia" w menu głównym;
  3. Kliknij zakładkę "Aktualizuj moje dane" w podmenu, a następnie postępuj zgodnie z procedurą wyświetlaną na ekranie.

 

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą