Skontaktuj się z nami

Moja karta wygasa na początku czy na końcu miesiąca?

Twoja karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jej ważności. Dlatego pierwszego dnia następnego miesiąca nie będzie już działać.

Na przykład, jeśli Twoja karta traci ważność w czerwcu 2018 roku, nie będziesz mógł jej już używać od końca 30 czerwca 2018.

Imprimer cet articleImprimer Télécharger cet article au format PDFPDF
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą