Skontaktuj się z nami

Dlaczego płatność lub wypłata została odrzucona?

W przypadku, gdy transakcja została odrzucona, upewnij się, że:

  • Twoja karta została aktywowana.
  • Twoja karta nie straciła ważności (data ważności jest wytłoczona z przodu karty pod numerem karty. Na przykład 19.06 dla daty ważności ustalonej na koniec czerwca 2019 r.).
  • Nie osiągnąłeś limitów płatności lub wypłat (Twoje limity są wyświetlane w czasie rzeczywistym na koncie online).
  • Ponieważ przekraczanie salda bieżącego rachunku nie jest dozwolone, dostępne saldo Twojego konta musi być wyższe lub co najmniej takie samo, jak kwota płatności lub wypłaty, której chcesz dokonać.

Uwaga: niektóre miejsca, takie jak automatyczne stacje benzynowe, wysyłają nam żądanie autoryzacji wyższe niż rzeczywista kwota transakcji (na przykład od 90 euro do 130 euro dla automatycznych stacji benzynowych). W związku z tym Twoja płatność zostanie odrzucona, jeśli na koncie nie będzie wystarczających środków na pokrycie kwoty autoryzacji. Z tego powodu radzimy zawsze płacić w kasie, a nie za pomocą automatycznych terminali.

Uwaga: Jeśli Twoja płatność została odrzucona przed wprowadzeniem kodu PIN karty, prawdopodobnie oznacza to, że wcześniej wprowadziłeś 3 nieprawidłowe PINy i Twoja karta została zablokowana. Aby odblokować kartę, należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną na następnej stronie: Karta zablokowana, błędny kod, co mam zrobić?

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą