Skontaktuj się z nami

Czy mogę używać swojej karty w automatycznych dystrybutorach paliwa?

Twoja karta działa w automatycznych dystrybutorach paliwa (ang. „AFD”), oznacza to, że płatności mogą być dokonywane bezpośrednio za pomocą terminala płatniczego przy dystrybutorze paliwa. Należy jednak pamiętać o tym, że ci sprzedawcy mogą wysłać prośbę o autoryzację kwoty wynoszącej 130 euro zanim pozwolą Ci skorzystać z dystrybutora. W takim przypadku będzie można zatankować za kwotę wynoszącą maksymalnie 130 euro. Na koncie muszą znajdować się wystarczające środki do pokrycia żądania autoryzacji.

Jeśli kwota autoryzacji jest wyższa niż kwota należna za zakup paliwa, różnica zostanie automatycznie zwrócona na Twoje konto w ciągu maksymalnie 48 godzin roboczych.

Uwaga: aby tego uniknąć, należy zawsze płacić (o ile to możliwe) w kasie stacji plawi zamiast za pomocą terminala przy automatycznym dystrybutorze paliwa.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą