Skontaktuj się z nami

Czy mogę płacić w ratach?

Tak, jest to możliwe.

Pamiętaj jednak, że na Twoim koncie muszą znajdować się wystarczające środki na pokrycie raty, kiedy nadejdzie termin jej płatności.

Imprimer cet articleImprimer Télécharger cet article au format PDFPDF
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą