Skontaktuj się z nami

Czy mogę płacić w ratach?

Tak, jest to możliwe.

Pamiętaj jednak, że na Twoim koncie muszą znajdować się wystarczające środki na pokrycie raty, kiedy nadejdzie termin jej płatności.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą