Skontaktuj się z nami

Czy mogę przejść na debet na moim koncie?

Nie możesz przejść na debet.

Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji upewnij się, że na Twoim koncie znajdują się wystarczające środki na pokrycie kwoty transakcji.

W mało prawdopodobnym przypadku przekroczenia salda na koncie (wymuszona transakcja przez partnera handlowego, wahania kursu wymiany między autoryzacją a rozliczeniem lub terminalem offline) należy wpłacić na swoje konto kwotę potrzebną do jak najszybszego przywrócenia dodatniego lub zerowego salda.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą