Skontaktuj się z nami

Moja karta została zablokowana po tym jak 3 razy błędnie wprowadzono kod PIN

Jeśli podczas płatności dokonywanej za pomocą termiana lub korzystania z bankomatu trzy razy pod rząd wprowadzisz zły kod PIN, Twoja karta zostanie automatycznie zablokowana.

Możesz ją odblokować samodzielnie, logując się na swoje konto online i klikając zakładkę „Karty”, a następnie przycisk „Karta została zablokowana?”, który wyświetlany jest obok karty.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą