Skontaktuj się z nami

Moja karta została zatrzymana przez bankomat

Jeśli Twoja karta zostanie zatrzymana przez bankomat, postępuj zgodnie z procedurą określającą postępowanie w przypadku zgubienia lub kracieży karty, klikając tutaj.

Otrzymasz nową kartę.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą