Skontaktuj się z nami

Czy mogę używać swojej karty na parkingach i do uiszczania opłat drogowych?

We Francji i innych krajach na niektórych parkingach i w punktach pobierania opłat dorgowych nadal wykorzystywane są terminale offline. Oznacza to, że te terminale nie mogą wysyłać żądań autoryzacji do naszych serwerów, aby sprawdzić, czy saldo konta jest wystarczające, aby pokryć kwotę transakcji (co pozwala uniknąć niedoborów).

W związku z tym korzystanie z karty w punktach sprzedaży mających terminali offline, takich jak niektóre parkingi i punkty poboru opłat drogowych, może być niemożliwe.

Jednak terminale te są obecnie zastępowane terminalami online, aby były zgodne z zasadami EMV (Eurocard, MasterCard, Visa) i najprawdopodobniej większość terminali, z których będziesz korzystać w tych lokalizacjach, jest już online.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą