Skontaktuj się z nami

Jak aktywować kartę?

Dostarczona karta jest nieaktywna. Aby aktywować ją w czasie rzeczywistym, należy wykonać następującą procedurę:

  1. Podpisz kartę na odwrocie
  2. Zaloguj się na swoje konto online pod adresem: https://my.sogexia.com
  3. Po zalogowaniu kliknij zakładkę „Karty” i postępuj zgodnie z procedurą aktywacji, która wyświetla się na ekranie
  4. Twój kod PIN zostanie przesłany w czasie rzeczywistym, a z karty będzie można od razu korzystać
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą